Vyrobené v Nemecku

Kvalitné prísady

Super prémiové krmivo pre domáce zvieratá

Odtlačok

Online obchod JOSERA, tiráž
Tiráž
Údaje podľa § 5 TMG:
foodforplanet GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
V zastúpení vedením:
phG: foodforplanet Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Kontakt:
Telefón: 09371 940-950
Fax: 09371 940-5-950
E-mail: kundenbetreuung [at] josera-shop.de
Zápis v registri:
Zápis v obchodnom registri.
Registračný súd: Okresný súd Aschaffenburg
Registračné číslo: HRA 5192
DPH:
IČ DPH podľa §27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE283233618
Dozorný orgán:
Regierung von Oberbayern
 (Vládna jednotka Horného Bavorska)Futtermittelüberwachung Bayern
 (Kontrola krmív, Bavorsko)Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
80538 Mníchov
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:
Benjamin Arnold
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Urovnanie sporu
Európska komisia poskytuje platformu na online urovnanie sporu (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.
Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na procese urovnania sporu pred rozhodcovským súdom pre spotrebiteľov.
Zodpovednosť za obsahy
Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods. 1 TMG zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní kontrolovať poskytnuté ani uložené externé informácie ani vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.
Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecného práva zostáva nedotknutá. Zodpovednosť v tomto kontexte je však možná až od momentu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení práva. Pri oboznámení sa s príslušnými porušeniami práva okamžite takýto obsah vymažeme.
Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na obsahy ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme za tieto externé obsahy prevziať žiadnu zodpovednosť. Za obsahy na odkazmi prepojených stránkach je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazmi prepojené stránky sme skontrolovali z hľadiska možného porušenia práva v čase ich prepojenia. Protiprávne obsahy neboli v čase prepojenia rozpoznateľné.
Permanentná kontrola obsahov odkazmi prepojených stránok však nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení práva primeraná. Pri oboznámení sa s porušeniami práva okamžite takéto odkazy vymažeme.
Autorské právo
Obsahy a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akýkoľvek druh zužitkovania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas daného autora, príp. výrobcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nie komerčné použitie.
Pokiaľ obsahy na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, je potrebné dodržiavať autorské práva tretích strán. Za také sa považujú predovšetkým obsahy tretích strán. Ak aj napriek tomu máte vedomosť o porušení autorského práva, prosíme vás o náležité upozornenie. Pri oboznámení sa s porušeniami práva okamžite takéto obsahy vymažeme.