Vyrobené v Nemecku

Kvalitné prísady

Super prémiové krmivo pre domáce zvieratá

Odtlačok

Online obchod JOSERA, tiráž
Tiráž
Údaje podľa § 5 TMG:
foodforplanet GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
V zastúpení vedením:
phG: foodforplanet Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Kontakt:
Telefón: 09371 940-950
E-mail: kundenbetreuung [at] josera-shop.de
Zápis v registri:
Zápis v obchodnom registri.
Registračný súd: Okresný súd Aschaffenburg
Registračné číslo: HRA 5192
DPH:
IČ DPH podľa §27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE283233618
Dozorný orgán:
Regierung von Oberbayern
 (Vládna jednotka Horného Bavorska)Futtermittelüberwachung Bayern
 (Kontrola krmív, Bavorsko)Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
80538 Mníchov
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de
Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:
Benjamin Arnold
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Urovnanie sporu
Riešenie sporov online v súlade s článkom 14 ods. 1 ODR-VO: Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (https://ec.europa.eu/consumers/odr.).
Naša e-mailová adresa je uvedená v právnom upozornení vyššie.

Nie sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa konania o urovnávaní sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecným právom v súlade s oddielom 7 ods. 1 nemeckého zákona o teleméze. Podľa § 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto súvislosti je možná iba od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení právnych predpisov. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase ich prepojenia. V čase vytvorenia odkazu sa nenašiel žiadny nezákonný obsah.

Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok nie je odôvodnené bez konkrétneho dôkazu o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

copyright
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek využitie mimo autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné ​​a nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.