Používanie súborov cookie (webová stránka)
Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa internetu. Účelom je napr. riadenie spojenia počas vašej návštevy na webových stránkach. Obsahujú čisto technické informácie, žiadne osobné údaje. My nepoužívame žiadne súbory cookie.

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa internetu. Slúžia na riadenie internetového spojenia počas vašej návštevy na našich webových stránkach. Súčasne cez tieto súbry cookie získame informácie, ktoré nám umožňujú naše webové stránky optimalizovať na potreby návštevníkov. Súbory cookie používame z časti iba na dobu zdržiavania sa na webovej stránke. Náš zapnutý poskytovateľ služieb manažmentu zobrazenia z časti používa tiež súbory cookie s dlhšou dobou ukladania. Slúžia výlučne na analýzu používania webových stránok. Všetky súbory cookie na našich webových stránkach obsahujú čisto technické informácie, žiadne osobné údaje.
Využívanie našich ponúk je možné aj bez súborov cookie. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptujú súbory cookie. Ukladanie súborov cookie môžete avšak deaktivovať alebo môžete váš prehliadač nastaviť tak, aby vás upovedomil, hneď ako posiela súbory cookie.

Serverové prihlasovacie súbory
Pri prístupe na naše stránky sa prostredníctvom príslušných internetových prehliadačov sprostredkujú užívateľské údaje a súbory protokolu (tzv. serverové prihlasovacie súbory).  Pritom uložené dátové súbory pozostávajú z týchto údajov: Názov vyvolanej siete, IP-adresa, Referrer-URL (URL pôvodcu), dátum a čas vyvolania preneseného množstva údajov, ako aj informácie o produkte a verzii použitého prehliadača.
Po ukončení sa IP adresy používateľa anonymizujú. Pri anonymizácii sa IP adresy zmenia do takej miery, ako sa viac nemôžu priradiť jednotlivé údaje o vecných alebo osobných pomeroch alebo sa môžu priradiť iba s nepomerne veľkým nárokom na čas, pracovnú silu a náklady určitej alebo určitých fyzických osôb.
Tieto prihlasovacie dátové súbory (Logfile) vyhodnocujeme v anonymizovanej forme, aby sme našu ponuku a Josera-Shop mohli naďalej zlepšovať a vyhodnocovať priateľsky pre používateľa. Okrem toho je možné riadiť kapacity servera, ako aj rýchlejšie nájsť a odstrániť chyby. Navyše vďaka analýze súborov protokolu môžeme rýchlejšie rozpoznať a odstrániť prípadné ch