Imprint
 
Údaje podľa § 5 Zákona o telemédiách (TMG):


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Nemecko

 

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 9371 940-0
Fax: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Registračný súd: Okresný súd Aschaffenburg
Číslo zápisu v registri: Obchodný registre časť A (HRA) 5614
Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (IČ DPH) podľa § 27a Zákona o dani z pridanej hodnoty (UStG): DE 305 344 385

 

Personally liable shareholder for Josera petfood GmbH & Co. KG:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Konateľ Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

Registrácia firmy:
Registračný súd: Okresný súd Aschaffenburg
Číslo zápisu v registri: Obchodný registre časť B (HRB) 13637

Kompetentný dozorný úrad:
Regierung von Oberbayern (Vláda Horného Bavorska)
Futtermittelüberwachung Bayern (Kontrola krmív Bavorsko)
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Zodpovedným za obsah je podľa § 55 ods. 2 zmluvy so štátom o rozhlasovom vysielaní (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Vylúčenie zodpovednosti (Disclaimer)   


Zodpovednosť za obsahy   
Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG) zodpovední za vlastné obsahy na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telemédiách (TMG) však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie ani pátrať po okolnostiach, ktoré by poukazovali na protiprávnu činnosť. Povinnosť odstránenia alebo zablokovania využívania informácií podľa všeobecných zákonov zostáva týmto nedotknutá. Ručenie v tejto veci je však možné až od okamihu zistenia konkrétneho porušenia práva. Pri zistení príslušných porušení zákona tieto obsahy okamžite odstránime.  


Ručenie za odkazy   

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích subjektov, na ktorých obsahy nemáme žiadny vplyv. Za tieto cudzie obsahy preto nemôžeme prebrať ručenie. Za obsahy stránok, na ktoré odkazujeme, je zodpovedný vždy príslušný poskytovateľ alebo p